Art Shop Stojan Minev | Terms and Conditions - Art Shop Stojan Minev
Terms and Conditions

BESTILLINGSVILKÅR


TERMS AND CONDITIONS

Art shop Stojan Minev is webstore that sells art from the artist Stojan Minev.

Here is our conditions for purchase.

Art Shop Stojan Minev primarily sell original artworks created by the artist Stojan Minev. But also sells replicates of work of Stojan MInev, recreated by Stojan Minev. The copies will be marked by his signature as well as marked as a copy on the back of each painting

The webstore also sells signed giclee of all two dimensional works.
All graphics are sold with serial number, technique type and signature of the artist.
Because of the nature of the graphic techniques all reproductions may vary somewhat in appearance.

When you fill in contact form and order product you will receive a confirmation on the e-mail address filled in at the contact form.

The product will be sent within 3 working days unless the product is made especially for the buyer then special delivery terms will apply which will be agreed upon the time of the order.

Deadline must be agreed upon before purchase is finalized and after all additional information is given by the supplier and customer, also information about right of withdrawal* will be given.

Delivery within Norway is free so long the works can be send by the Norwegian Post (Posten). Bigger works will be send as special delivery with speditor firm and the transport expenses are for the buyer.

Delivery costs for counties outside of Norway pays by the buyer and the prices depends by the the prices of the speditor. The transport price will be send as an offer after the purchase of the art work and will be confirmed by the buyer by mail.

The artwork shipped to the customer is to be transported in manners that safeguard the product against any damage during transport.
We will take pay special consideration to what kind of art product and all package material.

Extra cost may apply if the product is beyond the specifications of the package delivery company being used. The transport insurance will fall under the delivery company’s own insurance policy.

If the case should be that the product exceeds the insurance provided by the delivery service, alternatives of transportation can be agreed upon.

YOU HAVE 14 DAYS UNCONDITIONAL RIGHT OF WITHDRAWAL

After the law about right of withdrawal the consumer may cancel the agreement without giving any reason within 14 days after purchase.

Right of withdrawal* according to sales of goods act you can download here.

In cases of purchase, where right of withdrawal is used, the buyer will cover costs of already actual performed work, and any materials that are already spent.

*Right of withdrawal is not applicable for non-EU/EEA countries or special designed product after your own specifications.


BESTILLINGSVILKÅR

Art Shop Stojan Minev er en nettbutikk som selger kunst av kunstneren Stojan Minev.

Her er bestillingsbetingelsene:

Art Shop Stojan Minev selger primært originale verk av kunstneren Stojan Minev. Den selger også kopier av Stojan Minevs verk, gjenskapt av Minev selv. Kopiene markeres med hans signatur og markeres som kopi på baksiden av verket.

Art Shop Stojan Minev selger også giclee (print) av alle todimensjonale verk.

Alle grafikk selges med serienummer, teknikk og signatur fra kunstneren. På grunn av grafikkens natur, kan utseende variere litt.

Når du fyller inn kontaktskjemaet og bestiller et produkt, mottar du et svar på e-post til adressen du har angitt ved utfyllingen av kontaktskjemaet.

Produktet skal sendes innen 3 arbeidsdager. Hvis produktet er laget på spesialbestilling fra kjøperen, blir det spesielle fraktbetingelser. De skal bli avtalt ved bestillingsprosessen.

Fristen for ferdigstilling av bestillingsverk (kopi av eksisterende verk, giclee, avstøpnig etc.) må bli avtalt før bestillingen er avsluttet og etter all tilleggsinformasjon er angitt fra kjøper og selger. Informasjon om angrerett skal bli angitt.

Frakt innenfor Norge er gratis så lenge verkene kan bli sendt med Posten. Større verk må sendes med spesiell transport. Da betaler kjøperen fraktkostnadene.

Frakt utenfor Norge betales av kjøperen og prisene avhenger av prisene til fraktselskapet. Pris for frakt skal sendes som tilbud via e-post etter bestillingen av kunstverket.

Det skal vises spesiell oppmerksomhet for typen kunst og innpakningsmaterialer for å hindre skade på kunstverket under frakten.

Ekstra kostnader kan komme hvis produktet overstiger spesifikasjonene av pakningene fraktselskapene bruker som standard. Transportforsikring faller under fraktselskapets forsikringspolitikk. I saker hvor forsikringen av produktet overstiger forsikringen forutsatt av fraktselskapet, alternativer for transportering kan bli avtalt ved bestillingen.

DU HAR 14-DAGERS ANGRERETT

Etter kjøpsloven kan kunden kansellere bestillingen uten å angi begrunnelse innen 14 dager etter bestillingen.

Se kjøpsloven her (Kjøpsloven) – og angreskjema her.

Hvis kunden bruker angreretten sin ved spesialbestilte verk, må kunden dekke materielle kostnader (for eksempel brukt maling, print, rammer osv) og kostnader for aktuelt utført arbeid.

Angreretten kan ikke brukes for non-EU/EØS land eller for spesialdesignede produkter etter kundens egne spesifikasjoner og ide.